:: Visie

Uitgangspunten in mijn ontwerpen zijn altijd het huis en de omgeving. Huis, tuin en omgeving worden zo tot een eenheid gesmeed. Zo kom ik tot een wat meer klassiek formele tuin als het huis er om vraagt, maar meestal volg ik de moderne meer minimalistische traditie. En deze vraagt om krachtige vormen, met weglating van het overbodige en eenvoud in het ontwerp. Al mijn ontwerpen hebben duidelijke zichtlijnen en ik ben pas tevreden als u het ook bent.